Drie bestuursleden voor de Spil gevraagd

Retraitecentrum De Spil zoekt drie nieuwe bestuursleden om krachtig de toekomst in te gaan.

Wie zijn we?

De Spil is een kleinschalig christelijk oecumenisch retraitecentrum, gevestigd in Maarssen. Het retraitecentrum wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers en twee coördinatoren. De Spil beschikt over een groot netwerk aan betrokkenen en is landelijk bekend.

Wat doen we?

De Spil vormt een gemeenschap “tussen herberg en klooster”, waar mensen terecht kunnen voor stilte, om op adem te komen, voor levensvragen of op zoek naar God. Het retraitecentrum heeft ruimte voor maximaal vijftien gasten. Zij maken gebruik van het aanbod van individuele – en groepsretraites. Door het jaar heen ontvangt de Spil ongeveer 750 gasten.

Wat zoeken we in onze nieuwe bestuursleden?

In juni 2018 is het voltallige bestuur afgetreden. Een (interim) bestuur van drie betrokkenen uit de kern van de Spil is aangetreden als bestuur, met als eerste opdracht het bestuur uit te breiden met drie capabele bestuurders van buiten de Spil, die het gedachtegoed een warm hart toedragen en de ontwikkeling verder kunnen brengen. Het idee is dat zij elk aan de slag gaan met een specifiek aandachtsgebied.

De Spil wil een retraitecentrum blijven waar gasten zich welkom weten. Door de personele wisselingen in direct betrokkenen is er de behoefte om verschillende zaken te herijken en ervoor te zorgen dat de Spil een toekomstbestendige organisatie blijft. Concreet wil de Spil in elk geval aan de slag met drie thema’s: coördinatie & bestuur van de Spil, huisvesting en financiële gezondheid. Voor sollicitanten is meer informatie beschikbaar over de specifieke vraagstukken die spelen.

Het is wenselijk dat het nieuwe bestuur een visie ontwikkelt op de toekomst van de Spil en richting geeft aan de bovenstaande vraagstukken en daar concreet invulling aan geeft samen met de coördinatoren.

Algemeen profiel

  • De nieuwe bestuursleden zijn christelijk meelevend en hebben een duidelijke affiniteit met het gedachtegoed van retraites.
  • Bestuurlijke/ toezichthoudende ervaring in een van de onderstaande domeinen.
  • Strategisch werken en denken.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling.
  • Goed kunnen samenwerken.
  • Beschikt over een breed netwerk in (christelijk) Nederland.
  • Tijd en gelegenheid om de Spil in diverse projecten verder te brengen.
  • Uit het oogpunt van Gouvernance zijn bestuursleden geen vrijwilliger in de activiteiten van de Spil.

We maken graag een evenwichtige verdeling in de samenstelling, tussen mannen, vrouwen, leeftijd, ervaring en achtergrond.

Specifiek profiel Voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is een echte verbinder, maar ook een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In optreden bent u een teamplayer die de dialoog zoekt en gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend. U heeft een duidelijke drang om zaken verder te brengen.

Specifiek profiel Bestuurslid met portefeuille financiën

U heeft ervaring met financiën op strategisch niveau en bij voorkeur ook met werving van fondsen.

Tegelijkertijd heeft u zicht op operationele zaken, en weet u waar op gelet moet worden.

Specifiek profiel Bestuurslid met portefeuille vastgoed
U heeft zicht op en ervaring met ontwikkelingen op het erf van kerkelijk vastgoed, of het vastgoed in algemene zin. U heeft er plezier in om de puzzel van toekomstige huisvesting met ons te leggen.

Honorering

De bestuurlijke functies van de Spil zijn onbetaald.

Procedure

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op zaterdag 29 september 2018 tussen 10.00 en 16.00 uur in de Spil. Uitnodiging vindt plaats uiterlijk woensdag 26 september.

De selectiecommissie staat onder voorzitterschap van de heer J. Heijkoop en bestaat verder uit;

2 leden van het bestuur;
1 coördinator van de Spil
1 vertegenwoordiger namens de vrijwilligers

Solliciteren;

Reacties worden verwacht uiterlijk 22 september 2018 door inzending van brief en CV aan; despil@retraitecentrum.nl.

Contactgegevens; nadere informatie kan worden ingewonnen bij de tijdelijk voorzitter; Gerard Kerkhof, tel 06-21807563.

Share Button
schoonmaakretraite

Schoonmaakretraite

Nu bij ons de zon door de ramen schijnt, wordt ook pijnlijk duidelijk dat deze wel weer eens gewassen mogen worden. Help je mee? Op woensdag 21 maart organiseren we een schoonmaakretraite. Hoe ziet zo’n dag eruit? Om 09:30 uur ben je welkom en is er koffie met iets lekkers erbij. Dan gaan we schoonmaken (niet alleen de ramen). Om 12:00 uur is het middaggebed gevolgd door een heerlijke lunch. Dan weer aan de slag en om 15:30 uur is er koffie en thee en een kort moment van bezinning. Om 16:00 uur gaan we weer naar huis.

Kosten? Die zijn er niet. Doe je mee? Opgeven kan via maarten@retraitecentrum.nl.

Share Button
kruis advent

Digitale adventsretraite 2017

“Uit God geboren” is de titel van de adventsretraite 2017 van de jezuïeten. Je kunt je hier voor gratis opgeven via  www.ignatiaansbidden.org.

Je krijgt dan een dagelijkse e-mail met Bijbeltekst en gebedssuggesties,  geloofsimpulsen, citaten en tips over hoe te bidden. Hiermee kan je thuis bidden, in een kapel, in de trein, wachtend op de tram enz. Met één druk op de knop kan je teksten uitprinten.

De teksten zijn geschreven door pater Ben Frie sj: een mooie manier om je voor te bereiden op viering van de komst van Christus in deze wereld.

Je kan je ervaringen delen in de Spil (Koetshuis, Diependaalsedijk 17 Maarssen) op woensdagavond 29 november en 13 december van 19.30 – 21.00 uur.

We sluiten deze avonden af met een korte viering in onze kapel.
Aanmelden voor deze avonden kan door een mail te sturen naar marianne@retraitecentrum.nl.

Share Button
foto pelgrimage

Driedaagse pelgrimage van 3 t/m 5 juni 2016

De Spil organiseert samen met Casella in Hilversum een Driedaagse pelgrimage, 2 dagen wandelen en 1 dag rust. Stilte en bezinning voor jonge zoekers tot 35 jaar.

Leeft in jou een verlangen om pelgrim te zijn? Een verlangen een paar dagen te wandelen met aandacht voor de natuur en voor alles wat in je leeft? Een verlangen naar God; om vanuit de bron in het ritme van je ziel je levensweg te gaan? De pelgrimage start om 8.30 uur in De Spil met ontbijt en ochtendgebed; daarna vertrek naar Casella. De route is ongeveer 20 km. In de namiddag kom je aan en je verblijft in Casella tot zondagmorgen. Dan vertrek je weer naar Maarssen en daar wordt de pelgrimage afgesloten met een maaltijd en avondgebed. Je krijgt een routebeschrijving mee en suggesties voor bezinning onderweg. Je wandelt in eigen tempo, alleen of zo je wilt smane met iemand anders.

Voor meer informatie en aanmelding zie de site van Casella.

Share Button
Kloostergang klooster Zwolle

Inspiratiedag ‘Monastiek: anders missionair!?’

Wat kan de kerk van het klooster leren? In een tijd, waarin bestaande kerkvormen onder druk staan? In een tijd die tegelijkertijd uitdaagt om als discipelen van Jezus Christus in daden en woorden gestalte te geven aan de boodschap van het koninkrijk van God?

De inspiratiedag ‘Monastiek: anders missionair!?’ gaat in op deze vragen. Deze dag is er voor iedereen in de kerk – predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, pioniers en andere geïnteresseerden – die de betekenis van de monastieke traditie en levenswijze voor kerk en samenleving wil verkennen.

Inleiders op dit thema zijn Nikolaas Sintobin sj, jezuïet en internetpastor en onder andere bekend van het EO-programma ‘Op zoek naar God’, en Roy Searle, baptistenpredikant en één van de stichters van de Northumbria Community, een nieuwe monastieke gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er zijn talrijke workshops, onder andere rond thema’s als retraite (verzorgd door De Spil en Nijkleaster), getijdengebed, lectio divina, (post)moderne devotie en christelijke leefgemeenschappen.

De inspiratiedag vindt plaats op donderdag 18 februari 2016 in het Dominicanenklooster en in de Plantagekerk in Zwolle. Zie voor meer informatie en aanmelding voor deze dag: www.monastiekandersmissionair.nl

Deze inspiratiedag wordt georganiseerd door een interkerkelijke initiatiefgroep en ondersteund door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, Missionaire Gemeente Ontwikkeling van de Unie van Baptistengemeenten, de Theologische Universiteit Kampen/PEP, het Gronings Theologisch Studentendispuut Bonifatius en Missionair Werk en Kerkgroei/pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland.

Share Button

Pelgrimstochten.org is vernieuwd

De website www.pelgrimstochten.org is de plek waar extra informatie te vinden is over de pelgrimstochten van De Spil. Naast de informatie over het programma is er achtergrondinformatie over Willibrord en de Moderne Devotie bij de jaarlijkse pelgrimstochten. Verder zijn er pagina’s over de praktische kant van het wandelen, en blogs van pelgrims over hun ervaringen.

Voor meer informatie over de pelgrimstochten van De Spil: Ben Lamoree, ben@retraitecentrum.nl

Share Button
Handboek voor gebed

Handboek voor gebed

Binnenkort verschijnt het ‘Handboek voor gebed’. Alles over het gebed in één boek: informatie, bezinning en een uitnodiging om je gebedsleven te vernieuwen. Van de Joodse traditie tot christelijke oecumene, van (modern) klooster tot bedrijf, van oude en vertrouwde vormen tot creatief gebed, van de tijd van de Bijbel tot de eenentwintigste eeuw…

Het Handboek staat onder redactie van Jan Minderhoud, theoloog, actief in de gebedsbeweging en betrokken bij het pastoraat voor bevrijding en genezing. Aan dit boek is meegewerkt door twee medewerkers van De Spil: Marianne Groen, die een hoofdstuk schreef over het ‘meditatief gebed’, en Egbert van der Stouw, die een bijdrage leverde over het ‘getijdengebed 2.0’.

Het gebed is de adem van de kerk en van de wandel met God. Het is daarom een heel belangrijk onderwerp. Met dit boek kun je ontdekken hoe veelzijdig het gebed is. Het behandelt bijvoorbeeld het persoonlijke gebed, het samen bidden in en buiten de kerk, het bidden vanuit de Bijbel, het bidden met kinderen, hoe jongeren bidden, meditatief gebed, gebed in ministry, vasten en verootmoediging, etc. Door dit boek zul je het gebed nog meer waarderen en kun je leren van anderen. Ook kan het je inspireren je eigen gebedsleven te vernieuwen.

Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN 978 90 239 2865 2

Share Button

Start serie meditatieve ochtendwandelingen

Woon je in de buurt van Utrecht. Is Maarssen voor jou niet ver?
Wil je dit jaar meer tijd nemen voor jezelf, voor God en voor beweging?
Doe dan mee met de meditatieve ochtendwandelingen in De Spil.

We starten dit jaar met een serie van drie wandelingen rond het thema ‘Ik word gedragen

De mens kan veel, heel veel,
wat een mens niet kan,
is zichzelf dragen.
We worden gedragen.

Op woensdagochtend 28 januari, 11 februari en 25 februari wandelen vanuit De Spil in de omgeving. Onderweg staan we stil om korte teksten te lezen. Teksten die ons stil zetten bij onszelf. Teksten die ons helpen om de Eeuwige te zien in Zijn Schepping. Gaande weg maken we ruimte om iets te ontdekken van Gods weg met ons mensen en met alles wat loopt, kruipt, vliegt en groeit op de aarde.

We doen enkele kleine meditatieve oefeningen.

Kijk voor meer informatie bij themaretraites onder de betreffende data.

Share Button
De Spil

Vakantieperiode De Spil

Vanaf 19 juli gaat De Spil drie weken dicht i.v.m. vakantie. Vanaf week 35 (25 augustus) zijn we weer geopend voor gasten. In die week zijn we drie dagen open voor individuele retraites. Daarna zijn gasten in de oneven weken van de maand weer van harte welkom.

Overigens kun je in augustus ook een midweek vakantie vieren in De Spil. Meer over deze vakantieweek kun je hier lezen.
De eerste themaretraite na de zomer is in het weekend van 5 september 2014. Dan staat er een natuurweekend op het programma. Er zijn nog plaatsen vrij voor deze retraite.

Namens alle medewerkers van De Spil wensen we je een fijne en gezegende zomer toe.

Share Button
Samen eten

Nieuwe website!

Met gepaste trots heten we je welkom op onze nieuwe website!
Na de verhuizing naar Maarssen, was de website het eerste wat we wilden aanpakken. De vorige site was naar onze  mening toe aan een nieuw en moderner jasje.
Wanneer we mensen spraken over hoe ze hun verblijf bij De Spil hadden ervaren, werd er altijd wel de bijzondere sfeer genoemd. De combinatie van gastvrijheid, eenvoud en de kleine kapel. Tussen herberg en klooster. Die sfeer wilde we overbrengen in onze website.

Vormgeefster Renee de Vink van D&DJ Communicatie is er uitstekend in geslaagd om deze sfeer in haar ontwerp terug te laten komen. Na haar presentatie van het ontwerp waren we er even stil van. Het past zo goed. De wens om filmische beelden van De Spil prominent in de site te laten terugkomen was een uitdaging. Al snel kwamen we terecht bij Erik van den Berg van Creativideos. Hij wist de sfeer van De Spil uitermate goed vast te leggen met zijn camera’s.  Nu moest de site nog daadwerkelijk gebouwd worden. Wederom een uitdaging. Pieter en Martin van Punt & Pixel hebben al hun creatieve en technisch talent in deze site gestopt en hebben er voor gezorgd dat alles werkt zoals het hoort.

De site is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Aanmelden voor een retraite gaat nu nog een stukje makkelijker en we hebben een helder overzicht gemaakt van de verschillende soorten retraites.  We hopen dat je de site net zo mooi vind als wij dat vinden. Bovenal hopen we je binnenkort in De Spil te mogen verwelkomen.

Onze dank gaat uit naar Hans Leuhof, David van Wijck, Renee de Vink en iedereen bij D&DJ communicatie, naar Pieter en Martin van Punt & Pixel en Erik van den Berg van Creativideos. Ook Francien Tange en Jacoba Huizenga willen we bedanken. Een speciaal woord van dank voor de mensen die een gift gaven speciaal voor de nieuwe site en als laatste willen we Jasper Alblas bedanken, die al die jaren de oude website voor ons  bijhield.

Share Button