Blog - Laatste Nieuws

God is tegenwoordig, God is in ons midden

Het is het jaar 1080. In de bossen bij Aizier in Normandie worden bomen gekapt. Een kleine kapel wordt met stenen uit de omgeving gebouwd. De dag van de inwijding van het kapelletje is aangebroken. Daar komt iemand strompelend op krukken aan. Verderop lopen twee vrouwen die elkaar vasthouden, hun handen omwonden met een verband. Bij de ingang wordt ruimte gemaakt voor iemand die kreunend op een draagbaar ligt. De klok luidt, liederen klinken, gebeden stijgen op naar de hemel. Een dag van grote vreugde!

Op deze plaats leeft en woont 350 jaar lang een gemeenschap van mensen die lijden aan lepra. Buitengesloten door de samenleving, vormen ze hier een gemeenschap, waarvan het kapelletje –klein huis van God- het middelpunt vormt. Zoals in de kloosters, wijden de mensen met lepra hun leven aan het gebed, de dienst aan God en aan elkaar. De kerk biedt een liturgie, gericht op het leven van deze mensen, die vroeg of laat zullen sterven aan hun ziekte. Een liturgie waarin deze bemoedigende woorden voorkomen: ‘Dood voor de mensen, maar levend voor God’ en: ‘als je je lichaam niet kunt redden, red je ziel’.

Wij bezoeken deze bijzondere plek, en worden door middel van een rondwandeling uitgenodigd een grote stap terug te doen in de tijd, en ons het leven voor te stellen van een lepralijder. Wij kunnen aan een ratel draaien, om zo de mensen te waarschuwen dat we er aan komen. Een klok kan geluid worden, en er staan een paar mooie, gestileerde knielbanken. Een informatie paneel laat een schilderij uit de Middeleeuwen zien, waarop Jezus een man met lepra aanraakt. Een kernachtige uitleg van het evangelie staat ernaast, en zet ons aan het denken: waar ‘raken wij onze medemensen aan’ die buiten onze samenleving staan?

Stilte om ons heen, als we het kapelletje binnenlopen. Een gewijde ruimte, met echo´s uit een ver verleden. Deze plek nodigt uit tot een gebed en een lied: ‘Bless the Lord, my soul.’

Aizier, Chapelle Saint Thomas,
Emma Kraaijeveld

Share Button