Blog - Laatste Nieuws

In stilte fluistert God jouw naam

In de voetsporen van Geert Groote, pelgrimage in de geest van de Moderne devotie.
Vijf dagen van verschillende ontmoetingen. Medepelgrims, gastgezinnen, geloofsgemeenschappen die je met liefde en hartelijkheid ontvingen. Een geschenk!

Tijdens het lopen, de vieringen en tussen gesprekken waren er perioden van intense stiltes. Lopen deed ik met het mantra: ‘Ik loop met God’. Tastend naar het steentje voor persoonlijke aandacht en zorg, een stil gebed. Het mogen leggen bij de paaskaars en altaar in de kerk van het Dominicaner klooster in Zwolle. In gebed mijn speciale zorgen toen toevertrouwen aan God.
De stilte in de uitbundig bloeiende natuur, het stromende water van de rivier De IJssel. Stilte na intense gesprekken.

Stilte tijdens en na indringende gesprekken met Mink de Vries, een boodschapper van de liefde van God voor iedereen. Pleitbezorger voor de navolging van Christus. Stiltes bij de brandende kaars met kruis, zegende Christus en het licht van opstanding en toekomst. De Taizé liederen en zachte muziek. In de groep mogen ervaren dat je mag zijn zoals je bent. Inspirerende teksten uit het boek ‘De navolging van Christus in jonge taal’, van Mink de Vries, bemoedigden mij. Dit kostbaar boek dat we als geschenk mee kregen voor inspiratie tijdens de pelgrimstocht.
De warmte en nabijheid van de groep, van gastgezinnen en mensen van kerken en kloosters heeft mij geraakt.

De Moderne devotie stimuleerde gemeenschapszin, soberheid, eenvoud, naastenliefde en zorg voor Gods schepping. Dankbaar ben ik dat voluit ervaren te hebben tijdens de pelgrimstocht van Deventer naar Zwolle. De Spil en allen, heel veel dank.

Vrede en alle goeds, Auke Steensma.

Share Button