Blog - Laatste Nieuws

Nieuwjaarsblog 2017

In de eerste week van januari ga ik graag op retraite. De drukte van de feestdagen is dan achter de rug. Het nieuwe jaar ligt open met al zijn mogelijkheden. Een goed moment om terug te denken en vooral: vooruit te kijken. Dit jaar ben ik in de trappistenabdij van Orval, diep verscholen in de Belgische Ardennen. Het is de tweede keer dat ik hier ben. Ik hou van deze abdij. Het is hier stiller dan in andere die ik ken. Niet alleen door de afgelegen ligging, maar ook omdat de monniken de stilte overal in acht nemen. Die stilte is tastbaar, tot in de eetzaal aan toe waar in stilte met zachte kerkmuziek op de achtergrond wordt gegegeten, zeer sober maar met een fles Orval bier. Genieten kan heel goed in eenvoud en stilte!

“Gelukkig de ziel die zo stil is dat ze het ritselen van de stem van God kan horen. Steeds herhaalt ze met de jonge Samuel: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’. – St. Bernard”. Dit is het motto van de abdij.

In de stilte van mijn kloostercel denk ik aan het werk van De Spil en ben ik dankbaar voor weer een jaar waarin we honderden gasten mochten ontvangen. Elke keer weer zijn we verwonderd over wat God doet, in de stilte van de kapel of door de liefdevolle gastvrijheid die we aanbieden. Mensen vragen me weleens waarom we bij De Spil de dingen doen zoals we ze doen. Het doet me denken aan een uitspraak van St. Franciscus: “Ga heen en verspreid het Evangelie op alle mogelijke manieren…”, waarna hij toevoegt: “… desnoods met woorden”.

We staan met De Spil voor een paar grote uitdagingen in 2017. Eén daarvan is de fondsenwerving. Het werk van De Spil wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers, maar er zijn wel kosten die opgebracht moeten worden. En hoewel een verblijf in De Spil niet goedkoop is, liggen de prijzen toch zo’n 40% onder de kostprijs. We hopen in 2017 extra inspanningen te plegen om meer donateurs te werven, mensen die het werk van De Spil willen meedragen. Helpt u mee?

Een andere uitdaging is die van de huisvesting. De zusters zijn vertrokken en de priorij is verkocht. Terwijl de procedures voor herontwikkeling van het landgoed zijn loop nemen kunnen wij nog enige tijd blijven. In elk geval in 2017. Daarna is alles onzeker. Als leiderschapsteam van De Spil zijn we natuurlijk druk om een andere plek te vinden. We zijn met elkaar zoekend naar wat goed is voor De Spil, daarbij luisterend naar wat Gods stem ons te zeggen heeft. Bid u mee?

Terwijl ik in mijn kloostercel hierover zit te mijmeren dwalen mijn gedachten naar een recente conversatie met een bevriende leider van de Northumbria Community, een zustergemeenschap van De Spil in noord-Engeland. We vroegen ons af wat de geestelijke betekenis is van plekken van geloof en liefde in een maatschappij waarin de liefdeloosheid hand over hand toeneemt en waar het geloof in Christus steeds minder gevonden wordt. Het hoeft geen verbazing te wekken, zeiden we, dat in het maatschappelijk en persoonlijk leven steeds meer de wrange vruchten worden geplukt van ideologiën die het toejuichen dat de mens allereerst zijn eigenbelang nastreeft, en die onderlinge wedijver zien als het belangrijkste kenmerk van menselijk relaties. Hoe haaks staat dit op wat Jezus ons leerde: Heb God Lief Boven Alles En Je Naaste Als Jezelf. In onze dialoog viel de term ‘sanctuaries of humanity’, vluchtheuvels van medemenselijkheid in een wereld die doordraait. Dat willen we zijn als Spil, of misschien beter: het komt steeds meer aan het licht dat we dat zijn.

Ik zit te lezen in mijn kloostercel. “Stilte is de taal van het geloof…,” schrijft Christian Wiman in zijn boek ‘Mijn Heldere Afgrond’, “…en onze acties zijn er de vertaling van”. Mooi gezegd, in een mooi en uitdagend boek. Ons werk als vrijwilligers in De Spil als een vertaling van wat God ons in de stilte te zeggen heeft. Zo ben ik weer terug bij de stilte van deze prachtige abdij. Ik kijk uit het raam van mijn kloostercel en zie een felgekleurde regenboog over het kloostercomplex staan. Het lijkt wel het ‘ritselen’ van Gods stem.

Ben Lamoree,
ben@retraitecentrum.nl
4 januari 2017
www.orval.be

Share Button