Onze zorgen, Gods zorg

Ik loop De Spil binnen. Het is maart 2020. Vandaag staat het witten van ons kapelletje op het programma. Typisch een klus waar je normaal niet aan toe komt, maar nu alles stil ligt, is er alle tijd voor. Het huis is koud en het is er ijzig stil. Ik merk dat ik een brok in mijn keel krijg. Dit huis is een huis van ontmoeting, van warmte en samen eten. Hoe lang moeten we nog buiten bedrijf blijven?

Terwijl ik het plafond wit, merk ik dat de brok in mijn keel groter wordt. Ik wordt overspoeld met gedachten: “gaat De Spil dit wel redden?, hoe gaat het verder nu alles in de wereld zo is veranderd? en wat nu als ik ziek word?”. Het voelt als een donker gat waar ik langzaam in gezogen word.

Dan is daar opeens die Bijbeltekst in mijn gedachten uit Mattheus 6 ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last’. Deze tekst loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben er talloze keren mee geconfronteerd. En hij heeft me nooit in de steek gelaten. Toen ik in 1998 met Marjolein trouwde, was dit onze trouwtekst. In tijden van zorgen, werkloosheid en onzekerheid is hij altijd ons anker geweest.

Ik vind het zo mooi dat Jezus hier zegt ‘maak je dus geen zorgen’. Geen advies als ‘ik raad je aan om je geen zorgen te maken’, maar een heel krachtig ‘doe het niet’. Geen ruimte voor twijfel hier. Gewoon niet doen. Ook mooi dat onze lasten niet gebagatelliseerd worden. Elke dag heeft lasten, dat wordt niet ontkent of ontkracht. Maar de last van die dag is genoeg.

Als we ons meer zorgen maken dan de dag van vandaag, dan worden we overbezorgd. Dat gaat dan boven onze pet. Jezus zegt het verderop heel nuchter “wie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn leven toevoegen?”.

Met deze tekst wordt eens te meer duidelijk dat van ons gevraagd wordt om in het hier en nu te leven. We krijgen de kracht van God om te dealen met de last van vandaag. We kunnen geen voorschot nemen op de dagen die nog gaan komen. Dan verliezen we dus meer kracht dan we hebben gekregen en plegen we roofbouw op onszelf.

Toen wij trouwden was het thema van de preek “onze zorgen, Gods zorg”. En die belofte geldt voor ons allen. Want als je in dat zelfde hoofdstuk leest hoe God zorgt voor de lelies in het veld en de vogels, dan kun je niet anders concluderen dat wij in Zijn ogen vele malen meer waard zijn.

Dat betekent niet dat we niet ziek zullen worden of dat er geen zorgen zullen zijn. Wel dat Hij zorgt. In het hier en nu leven dus. Door ons te richten op de zorgen van vandaag. Gedachten die doorslaan in zorgen, maken we, zoals Paulus zo mooi zegt, ‘krijgsgevangen’ en geven we terug aan de Heer. Eenvoudig? Zeker niet! Gelukkig hebben we een heel leven om dit te trainen.

Maarten Goossensen
Coördinator De Spil

Share Button

Een weekendje Keltische spiritualiteit

Het is zondagmorgen, de laatste dag van het weekend Keltische spiritualiteit. Het heeft gevroren, de rijp heeft zich meester gemaakt van het park Doornburg. Buiten is het is koud en bewolkt. Binnen brandt de kachel in het Koetshuis.

Emma heeft ons de afgelopen dagen meegenomen in de wereld van de Kelten en hun spiritualiteit. Er gaat een wereld voor mij open. Een spiritualiteit van meer dan duizend jaar oud, maar nog o zo bruikbaar.

De Kelten zien in de schepping de diepe liefde van de Schepper. Geloof en kunst lopen naadloos in elkaar over. We bewonderen het vlechtwerk van het Keltische kruis. Zonder begin en eind – net als Gods liefde.

De Kelten gaan graag op Pelgrimsreis. Op zoek naar plekken waar God dichtbij is. Een reis ondernemen omdat je op zoek bent, naar het heilige. Dat klinkt nog eens anders dan een vakantiereisje.

En dan is het zondagmorgen. Het is berekoud en Emma heeft een leuk idee. We krijgen een opdracht die we dit keer buiten gaan uitvoeren. Brrr. Wie verzint het! Door diep adem te halen, te ruiken en te voelen worden we ons bewust van de schepping. We krijgen de opdracht om het park in te gaan en een symbool van God mee terug te nemen. Kijk om je heen, ga niet bewust op zoek maar sta open voor wat zich laat vinden. Dan worden we losgelaten, we mogen het bos in.

Ik loop een tijdje rond en kom bij de serene begraafplaats van de zusters van de priorij terecht en word geraakt door de graftekst “Naar U strek ik mijn handen uit”. Er dwarrelt een blaadje naar beneden dat op het graf valt en ik besluit het mee te nemen. Dan heb ik in ieder geval iets, denk ik nog.

Ik sta op van het graf en draai me om en plotseling breekt de zon in volle kracht door de wolken heen. “Schepper van de zon, U groet ik”  zeggen de Kelten en ik besluit deze ochtend maar mee te doen. Het licht is overweldigend en raakt me aan. Een moment om vast te houden of vast te leggen en ik besluit een foto te maken.

Kijkend op mijn schermpje raak ik verwonderd door het kruis dat zich openbaart in de  zon. Een knipoog. Wat een verrassing. Dit moment zal mij altijd dierbaar blijven.

Berno B.

Share Button
paasretraite

Pasen gaat niet ongemerkt aan je voorbij

Het is stil en donker in de kapel. Zojuist hebben we het evangelie naar Lucas gelezen en hebben we gehoord over het leven van Jezus. Over Zijn geboorte, Zijn leerzame verhalen en genezingen. De troost die Hij aan mensen gaf. We hebben als het ware met Hem de maaltijd gevierd op donderdag. We waren ontzet vanwege Zijn arrestatie, het lijden en de dood op vrijdag. Dat kwam tot uiting in de wandeling door het park. Op zeven plaatsen stonden we stil met het kruis en lazen we een Bijbelgedeelte en zongen we een lied. We zagen ’s avonds de film Erbarme dich, een raamvertelling met de Mattheüspassion als rode draad.

Het is stil in de kapel, maar dan horen we muziek. In de verte slaat de klok twaalf keer. Het is middernacht en de brandende Christuskaars wordt de kapel binnen gedragen. Hij is opgestaan. Het klinkt onwaarschijnlijk nog, maar dan dringt het tot ons door dat Hij het zelf had gezegd. Na drie dagen zou de Mensenzoon uit de dood opstaan.
Inderdaad, de Heer is waarlijk opgestaan!

Het is feest en we ontsteken een vuur en eten en drinken erbij. Op het Nieuwe Leven. De volgende morgen is er een overdadig ontbijt en gaan we opnieuw het park in voor een Paasjubel op het grasveld. De warme zon, het jonge groen van de bomen, de vlinders… ze zorgen voor extra vreugde.

De periode rond Pasen gaat soms door alle drukte ongemerkt aan je voorbij. Je staat op Eerste Paasdag wel stil bij Zijn opstanding, maar alle gebeurtenissen komen allemaal zo gefragmenteerd op je over. En dus kozen mijn vrouw en ik voor een Paasretraite bij de Spil. Een periode waarin we maar op één ding gericht waren, de lijdensweg van Jezus, maar ook Zijn opstanding. Maar, ook een periode van ontmoeting met andere christenen.

Een mooie tijd waarbij de definitie van De Spil: klooster en herberg, prima tot zijn recht kwam. Goed eten en slapen, de mooie natuur van het Park Doornburgh en de regelmatige vieringen in de kapel, waarbij de liturgie zich aanpaste aan de bijzondere dagen rond Pasen.
Dit keer is Pasen niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan.

Pieter Maan,
Deelnemer Paasretraite in De Spil (18-21 april 2019)

Share Button

God en de afwas…?

Eén huis, acht mensen, voor even teruggetrokken uit het dagelijkse leven. Ieder met zijn eigen verlangens en gedachten. We zijn samengekomen in De Spil voor een retraite over Keltische spiritualiteit, de spiritualiteit van het alledaagse.

Het intrigeert me hoe volstrekt normaal het is voor de Kelten dat God overal en altijd is, in de kleinste dingen van alledag, waarbij wij hedendaagse westerlingen ons kunnen afvragen of het niet te onbenullig is voor God. Een gebed bij de afwas? Bij het opmaken van mijn bed? (‘Ik maak dit bed op in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’) Hij ziet me aankomen, zo belangrijk is dat bed toch niet..? Maar als ik het tot me door laat dringen, besef ik meer en meer dat de Kelten gelijk hebben: Gods aanwezigheid in het alledaagse maakt mijn bezigheden zinvol, ik doe het met Hem. Want als je iets samendoet met iemand van wie je houdt, dan maakt het niet meer zoveel uit wat je doet, want je doet het samen. Als je dan alweer de pannen wast en de borden droogt, ontdek je opeens in het sop, in de weerspiegeling van een zeepbel een prachtige regenboog… Ik ben langzaam aan het verkelten.

Eén kapel, acht mensen. De Christuskaars brandt. We knielen neer bij het kruis. Telkens weer geniet ik van de stilte, de liederen en gebeden, de woorden uit de Bijbel. En in de geborgenheid van de kapel ervaar ik opnieuw de verbondenheid met de Vader, de Zoon en de Geest. Onze God, Drie-in-Eén.

Eén kruis, acht mensen. We staan in het park achter De Spil en vieren in de buitenlucht de grootheid van God in onze zelfgemaakte ‘kapel’ met kruis, Christuskaars en bloemen. De Kelten leefden in de natuur en herkenden daarin de hand van hun Schepper. In storm en stilte, in rivieren en de stralende zon. Ik realiseer me dat de God van de Kelten ook mijn God is en ik kom opnieuw onder de indruk van onze God en zijn creativiteit in alles wat Hij gemaakt heeft. De hele aarde en de onmetelijke hemel zijn één grote tuin waarin Hij allerlei moois geplant heeft.
We vieren in het park met liederen, stilte en gebeden. Ieder bidt zijn eigen Keltische gebed en ik verwonder me over de veelzijdigheid van deze mensen en hun gebeden. Stuk voor stuk prachtig en stuk voor stuk weerspiegelen ze een ander stukje van Hem, onze liefdevolle, genadige God, die ons zegent en beschermt.

Eén kring, acht mensen, we nemen afscheid van elkaar en deze prachtige plek. We begonnen als vreemden, nemen afscheid als bekenden, ieder op weg naar zijn eigen dagelijkse leven. We zingen elkaar de zegen toe. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten, in dit huis of ergens anders in deze grote tuin van onze God…

May the peace of the Lord Christ go with you,
wherever He may send you.
May He guide you through the wilderness,
protect you through the storm.
May He bring you home rejoicing
at the wonders He has shown you.
May He bring you home rejoicing
once again into our doors.

Marleen Hol
Deelnemer retraite Keltische spiritualiteit

Share Button

Nieuwjaarsblog 2017

In de eerste week van januari ga ik graag op retraite. De drukte van de feestdagen is dan achter de rug. Het nieuwe jaar ligt open met al zijn mogelijkheden. Een goed moment om terug te denken en vooral: vooruit te kijken. Dit jaar ben ik in de trappistenabdij van Orval, diep verscholen in de Belgische Ardennen. Het is de tweede keer dat ik hier ben. Ik hou van deze abdij. Het is hier stiller dan in andere die ik ken. Niet alleen door de afgelegen ligging, maar ook omdat de monniken de stilte overal in acht nemen. Die stilte is tastbaar, tot in de eetzaal aan toe waar in stilte met zachte kerkmuziek op de achtergrond wordt gegegeten, zeer sober maar met een fles Orval bier. Genieten kan heel goed in eenvoud en stilte!

“Gelukkig de ziel die zo stil is dat ze het ritselen van de stem van God kan horen. Steeds herhaalt ze met de jonge Samuel: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’. – St. Bernard”. Dit is het motto van de abdij.

In de stilte van mijn kloostercel denk ik aan het werk van De Spil en ben ik dankbaar voor weer een jaar waarin we honderden gasten mochten ontvangen. Elke keer weer zijn we verwonderd over wat God doet, in de stilte van de kapel of door de liefdevolle gastvrijheid die we aanbieden. Mensen vragen me weleens waarom we bij De Spil de dingen doen zoals we ze doen. Het doet me denken aan een uitspraak van St. Franciscus: “Ga heen en verspreid het Evangelie op alle mogelijke manieren…”, waarna hij toevoegt: “… desnoods met woorden”.

We staan met De Spil voor een paar grote uitdagingen in 2017. Eén daarvan is de fondsenwerving. Het werk van De Spil wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers, maar er zijn wel kosten die opgebracht moeten worden. En hoewel een verblijf in De Spil niet goedkoop is, liggen de prijzen toch zo’n 40% onder de kostprijs. We hopen in 2017 extra inspanningen te plegen om meer donateurs te werven, mensen die het werk van De Spil willen meedragen. Helpt u mee?

Een andere uitdaging is die van de huisvesting. De zusters zijn vertrokken en de priorij is verkocht. Terwijl de procedures voor herontwikkeling van het landgoed zijn loop nemen kunnen wij nog enige tijd blijven. In elk geval in 2017. Daarna is alles onzeker. Als leiderschapsteam van De Spil zijn we natuurlijk druk om een andere plek te vinden. We zijn met elkaar zoekend naar wat goed is voor De Spil, daarbij luisterend naar wat Gods stem ons te zeggen heeft. Bid u mee?

Terwijl ik in mijn kloostercel hierover zit te mijmeren dwalen mijn gedachten naar een recente conversatie met een bevriende leider van de Northumbria Community, een zustergemeenschap van De Spil in noord-Engeland. We vroegen ons af wat de geestelijke betekenis is van plekken van geloof en liefde in een maatschappij waarin de liefdeloosheid hand over hand toeneemt en waar het geloof in Christus steeds minder gevonden wordt. Het hoeft geen verbazing te wekken, zeiden we, dat in het maatschappelijk en persoonlijk leven steeds meer de wrange vruchten worden geplukt van ideologiën die het toejuichen dat de mens allereerst zijn eigenbelang nastreeft, en die onderlinge wedijver zien als het belangrijkste kenmerk van menselijk relaties. Hoe haaks staat dit op wat Jezus ons leerde: Heb God Lief Boven Alles En Je Naaste Als Jezelf. In onze dialoog viel de term ‘sanctuaries of humanity’, vluchtheuvels van medemenselijkheid in een wereld die doordraait. Dat willen we zijn als Spil, of misschien beter: het komt steeds meer aan het licht dat we dat zijn.

Ik zit te lezen in mijn kloostercel. “Stilte is de taal van het geloof…,” schrijft Christian Wiman in zijn boek ‘Mijn Heldere Afgrond’, “…en onze acties zijn er de vertaling van”. Mooi gezegd, in een mooi en uitdagend boek. Ons werk als vrijwilligers in De Spil als een vertaling van wat God ons in de stilte te zeggen heeft. Zo ben ik weer terug bij de stilte van deze prachtige abdij. Ik kijk uit het raam van mijn kloostercel en zie een felgekleurde regenboog over het kloostercomplex staan. Het lijkt wel het ‘ritselen’ van Gods stem.

Ben Lamoree,
ben@retraitecentrum.nl
4 januari 2017
www.orval.be

Share Button

God is tegenwoordig, God is in ons midden

Het is het jaar 1080. In de bossen bij Aizier in Normandie worden bomen gekapt. Een kleine kapel wordt met stenen uit de omgeving gebouwd. De dag van de inwijding van het kapelletje is aangebroken. Daar komt iemand strompelend op krukken aan. Verderop lopen twee vrouwen die elkaar vasthouden, hun handen omwonden met een verband. Bij de ingang wordt ruimte gemaakt voor iemand die kreunend op een draagbaar ligt. De klok luidt, liederen klinken, gebeden stijgen op naar de hemel. Een dag van grote vreugde!

Op deze plaats leeft en woont 350 jaar lang een gemeenschap van mensen die lijden aan lepra. Buitengesloten door de samenleving, vormen ze hier een gemeenschap, waarvan het kapelletje –klein huis van God- het middelpunt vormt. Zoals in de kloosters, wijden de mensen met lepra hun leven aan het gebed, de dienst aan God en aan elkaar. De kerk biedt een liturgie, gericht op het leven van deze mensen, die vroeg of laat zullen sterven aan hun ziekte. Een liturgie waarin deze bemoedigende woorden voorkomen: ‘Dood voor de mensen, maar levend voor God’ en: ‘als je je lichaam niet kunt redden, red je ziel’.

Wij bezoeken deze bijzondere plek, en worden door middel van een rondwandeling uitgenodigd een grote stap terug te doen in de tijd, en ons het leven voor te stellen van een lepralijder. Wij kunnen aan een ratel draaien, om zo de mensen te waarschuwen dat we er aan komen. Een klok kan geluid worden, en er staan een paar mooie, gestileerde knielbanken. Een informatie paneel laat een schilderij uit de Middeleeuwen zien, waarop Jezus een man met lepra aanraakt. Een kernachtige uitleg van het evangelie staat ernaast, en zet ons aan het denken: waar ‘raken wij onze medemensen aan’ die buiten onze samenleving staan?

Stilte om ons heen, als we het kapelletje binnenlopen. Een gewijde ruimte, met echo´s uit een ver verleden. Deze plek nodigt uit tot een gebed en een lied: ‘Bless the Lord, my soul.’

Aizier, Chapelle Saint Thomas,
Emma Kraaijeveld

Share Button

‘A discerning life’

Veel van onze gasten zijn op zoek naar richting in hun leven. En niet alleen gasten, ook wij zelf als medewerkers vragen ons af: ‘Wat is wijsheid als het gaat om onze verblijfsplaats in het Koetshuis nu de zusters van de Emmauspriorij hebben aangegeven hun werk op deze prachtige plek niet te kunnen voortzetten?’ Wat betekent dat voor ons? Graag willen we bij onze zoektocht God betrekken. Maar hoe weet je nu zo zeker of een keuzerichting overeenstemt met Gods wil? Hoe is God betrokken bij je leven, bij de details van je bestaan? En bij ons bestaan als Spil-gemeenschap? Een vraag naar ‘discernment’ (Latijn: discretio), in het Nederlands het beste vertaald door geestelijke onderscheiding. Een vraag waarmee ik me de afgelopen maanden intensief heb beziggehouden in het praktisch theologisch onderzoek wat ik deed voor ons retraitehuis. In deze blog deel ik wat van mijn bevindingen.

Veel gelovigen hebben zich in de voorbije eeuwen gebogen over deze vraag. Ik vond in een Amerikaans onderzoek dat de hedendaagse opvattingen onder christenen in drie hoofdstromingen onderverdeeld kunnen worden. De verschillen tussen die opvattingen hangen samen met de onderliggende theologische opvattingen. Zo zijn er gelovigen die uitgaan van de ‘blauwdruk gedachte’: God heeft een gedetailleerd plan en het is zaak om dat te ontdekken. Dat vraagt tijd voor gebed om specifieke leiding. Er zijn ook gelovigen die ervan uitgaan dat God alles al heeft meegegeven in de Bijbel en in de mens zelf als Zijn Schepping. De mens kan zelf met gebruikmaking van Gods Woord, andere bronnen van wijsheid en zijn redenerend vermogen, voldoende sturing geven aan zijn bestaan. Tenslotte is er nog een stroming die uitgaat van Gods liefde voor Zijn mens. God die in een volwassen intieme relatie met hem optrekt in de dynamiek van het aardse bestaan. Richting voor besluiten worden geboren vanuit een diepgaande relatie met Christus.

Een van de gelovigen uit het verleden is bekend om zijn bijdrage aan dit vraagstuk: Ignatius van Loyola, een Spaanse edelman uit de 16e eeuw. Wat kunnen we van hem leren?

Ignatius was een vurig vrouwenaanbidder, hij leefde om te winnen. Een kanonskogel verbrijzelde zijn been en hij moest langdurig herstellen.  Tijdens zijn revalidatie vermaakte hij zich met het dagdromen over amoureuze heldendaden en – geheel tegen zijn zin – met boeken over het leven van Christus en van de heiligen. Daar ontdekte hij het verschil tussen bewegingen in zijn innerlijk: bewegingen van vreugde en troost ten opzichte van troosteloosheid. Ignatius moest een lange weg gaan van heiliging, zijn hang naar status was niet zomaar omgevormd.

Het boekje ‘Imitatio Christi’ van Thomas a Kempis was hem lief. Ignatius schreef tijdens zijn bekering en de worstelingen met zijn eigen gehechtheden, ‘Geestelijke Oefeningen’. Die Oefeningen hielpen hem zelf, op zijn zoektocht. Ze bevatten nauwkeurige richtlijnen voor ‘discernment’, geestelijke onderscheiding. Hij leerde te onderscheiden welke bewegingen in zijn innerlijk van Gods Geest kwamen en welke vanuit zichzelf of vanuit het kwaad. Het 16e-eeuwse boekje is bepaald geen leesboek. Het is bedoeld voor de begeleider die de oefeningen aanpast aan persoon die ze uitvoert. Zijn gedachtengoed is een grote bron van inspiratie voor wie God bij zijn besluiten wil betrekken. Het is niet eenvoudig, het gaat met ‘vallen en opstaan’, maar traint je in een levenslang proces van geestelijke groei waarin je meer en meer leert om je besluiten vanuit een diepgaande en liefdevolle betrokkenheid op God te leven. Ignatius ging geen gemakkelijke weg, een weg van volledige toewijding, van afhankelijkheid in navolging van Christus. Zijn bevindingen zijn al eeuwenlang een inspiratiebron voor mensen die ernaar verlangen het spoor van God te volgen.

Voor De Spil is zijn gedachtengoed een voedingsbron voor zoekers naar God en mensen die willen groeien in ‘a discerning life’. Zij kunnen daarvan proeven tijdens hun retraites. Maar ook als Spil-gemeenschap kunnen we geholpen worden door Ignatius’ richtlijnen in de keuzes die voor ons liggen.

Marianne Groen

Meer weten?
Stuur een mail naar: marianne@retraitecentrum.nl
Share Button

Bijzondere momenten

Heb je dat ook wel eens, dat je denkt “Hé, volgens mij ben ik getuige geweest van iets bijzonders…”?

Op vrijdag 1 januari was ik aanwezig bij de startviering van het Oecumenisch Klooster Nieuw Sion in Diepenveen, achter Deventer. In de weken daarvoor was in de pers het nieuws bekend gemaakt dat de broeders Cisterciënzers na 125 jaar biddende aanwezigheid hun Abdij Sion hebben verkocht aan een initiatiefgroep onder de naam ‘Nieuw Sion’. Het einde van een tijdperk, maar in meerdere opzichten ook een nieuw begin. Allereerst omdat de broeders naar Schiermonnikoog zijn vertrokken om daar een nieuw klooster te stichten. En omdat de abdij die zij achterlaten een nieuw en oecumenisch ‘klooster’ zal worden waarin de spiritualiteit van de broeders levend zal blijven.

Dat Nieuw Sion in de startblokken staat werd duidelijk op de middag van 1 januari. “Laten we beginnen met een viering!” dachten de initiatiefnemers en ze nodigden 100 betrokkenen uit die ook allemaal kwamen. Eerst was er een rondleiding door het enorme complex. Mooi om plekken te kunnen bezoeken waar tot voor kort alleen de monniken kwamen. Bijgaande foto is van de voormalige privékapel van de abt. Op andere plaatsen was te zien dat de broeders van het ene op het andere moment hun werk hadden onderbroken en waren vertrokken. De kalender met daarop de verhuisdatum aangekruist hing nog in de refter.

En daarna was er een viering. De eerste van Nieuw Sion. De abdijkerk zat onverwacht vol met mensen die graag bij de start van Nieuw Sion aanwezig wilden zijn. Het licht dat de abt bij zijn vertrek in de vorm van een brandende kaars had overgedragen aan de mensen van Nieuw Sion was aanwezig in de viering. Een prachtig symbool van overdracht én continuiteit.

Na afloop had ik dat gevoel: “Hé, volgens mij ben ik getuige geweest van iets bijzonders…”?

Soms heb ik dat gevoel ook wel eens voorafgaand aan een gebeurtenis, een gevoel van verwachting dat er iets bijzonders gaat gebeuren of aan het gebeuren is. Dat er een moment van ontdekking, van ontsluiting voor de deur staat. Dat gevoel heb ik bij de inspiratiedag ‘Monastiek Anders Missionair’ die op 18 februari in Zwolle wordt gehouden (www.monastiekandersmissionair.nl). De meeste mensen weten dat vele kloosters hun deuren sluiten omdat de broeders en zusters te oud worden en de gemeenschap niet meer verder kan. Dat er zulke nieuwe initiatieven bestaan als Nieuw Sion (en andere) is minder bekend. De inspiratiedag gaat daarover. Spannend, en nieuw.

Hoewel, nieuw? Dietrich Bonhoeffer zei driekwart eeuw geleden al:  “Het herstel van de kerk moet zeker komen van een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts overeenkomt in zijn onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de bergrede in navolging Van Christus. Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen.” (Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkander).

En toch houd ik dat gevoel…

Ben Lamoree

Share Button

Defragmentatie

De menselijke bestaanservaring is dat ons leven gefragmenteerd is. Dat geldt zeker voor de westerse mens. Waar God steeds meer in de marge verdwijnt, nemen de ‘namaakgoden’ (Keller) het over. En zo raken we uit een groter zins- en zijnsverband en wordt het steeds moeilijker de verschillende fragmenten van ons leven bijeen te houden. In het ondergaan van deze soms pijnlijke bestaanservaring kan het verlangen ontkiemen. Het verlangen naar heelheid, ondeelbaarheid, eenheid, verbondenheid. Het verlangen naar God.

Wie ons retraitecentrum De Spil binnengaat, komt als eerste een tekst van Augustinus tegen op de wand van de hal: Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U. Veel van onze retraitegasten komen binnen met een bepaalde onrust en met een – soms onbestemd – verlangen. Die onrust heeft vaak te maken met het jachtige en gefragmenteerde leven dat mensen leiden. Daarin zijn ze vaak iets kwijtgeraakt; zichzelf, God. Een retraite biedt de ruimte, rust en stilte die nodig is om te ontdekken welk verlangen er onder die onrust ligt en om gehoor te geven aan dat verlangen.

Wat er in een retraite vooral gebeurt is ‘vertraging’ en ‘ordening’. In deze beide processen neemt onze ‘kapel’ een cruciale plek in. Vertraging vindt daar plaats op verschillende wijzen, in een liturgie die deels ontleend is aan Taizé. De Bijbellezing wordt door de stilte die erop volgt een soort ‘lectio divina’, de verschillende stiltemomenten brengen de deelnemers terug bij zichzelf en bij God, het herhalen van liederen (vooral die uit Taizé) geeft de kans om tekst en melodie te laten indalen. Ook ordening vindt in de kapel plaats, bijvoorbeeld door de afbeelding van Jezus op het kruis. Jezus die op de as van het kruis zit en het brood deelt, temidden van een kring van mensen, dichtbij of verder weg van hem. Dit beeld roept als vanzelf de vraag op waar ik me zelf bevindt in die kring van mensen, in relatie tot Jezus. Een vraag die mijn leven in dit perspectief plaatst en daarmee mijn bestaan bij-een, bij de Ene brengt. De getijdengebeden zelf – drie keer per dag – ordenen ook het dagritme. Op de een of andere manier werkt dat heilzaam. Dat is ook mijn eigen ervaring, die niet alleen gevoed is in onze eigen kapel, maar door de jaren heen ook in Taizé, op Iona en tijdens kloosterverblijven.

Bij het nadenken over het thema van deze column kwam opeens het woord ‘defragmentatie’ bij me boven. Defragmentatie is het optimaliseren van de ordening van gegevens op een harde schijf van een computer, met als doel deze weer sneller te laten werken. Eigenlijk is een retraite ook een proces van defragmentatie, maar niet op de digitale manier van een computer. Er is wel sprake van ordening – bijvoorbeeld doordat het eigen bestaan in een nieuw perspectief komt te staan – , maar die heeft niet als doel ‘beter presteren’. Een retraite is wat anders dan ‘even mijn batterij opladen’. Wat ik bedoel met de overeenkomst tussen defragmentatie en wat er gebeurt in een retraite is prachtig verwoord in het gedicht Want alles is fragment van Abel Herzberg:

Al door het zeggen van het woord deelt men, scheidt men en schendt het alomvattende, dat men niet kent, dat ik aanwezig weet, of alleen maar vermoed, dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet, dat mij beheerst, dat mij te luisteren gebiedt. Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.

Eén troost blijft: er is in ieder woord een woord dat tot het onuitspreekbare behoort; er is in ieder deel een deel van het ondeelbare geheel, gelijk in elke kus, hoe kort, het hele leven meegegeven wordt.

Egbert van der Stouw

Share Button

Volle kloosters en jonge monniken

Als vrijwilliger bij De Spil ben ik druk met gastvrijheid voor de gasten en de organisatie achter de schermen. Af en toe is het dan tijd om zelf op retraite te gaan, tijd af te zonderen om God te zoeken. Deze zomer ben ik, samen met twee volwassen zoons, vijf dagen op retraite geweest in een klooster hoog in de bergen van Armenië. Een bijzondere ervaring.
“Hoe kom je er bij om naar Armenië te gaan?” vroegen nogal wat mensen, ook de Armeniërs zelf. Armenië was het eerste land ter wereld dat in 301 na Christus het christendom als staatsgodsdienst aannam. Wat mij fascineerde is dat de kerstening van Armenië het gevolg is van het werk van de apostelen Thaddeus en Bartholomeus. Wat weten wij, westerse christenen, eigenlijk van het werk van de andere apostelen?

Reden om contact te leggen, via een kennis in de hoofdstad Jerevan, met het Tatev klooster hoog in de bergen in het zuiden van Armenië, niet ver van de Iraanse grens. De abt vond het een fascinerend idee dat niet-Armeniërs zijn klooster zouden willen bezoeken als pelgrims en stond het toe dat wij vijf dagen lang hun monnikenleven zouden delen. Eenmaal aangekomen in Tatev begon een onderdompeling in de Armeense kloostertraditie en het leven van moderne Armeense monniken. We vielen van de ene verbazing  in de andere.
De taal was een horde die genomen moest worden. De meeste Armeniërs spreken wel Russisch maar nauwelijks Engels. Gelukkig was er de jonge monnik Simon. Hij sprak redelijk goed Engels. Verder waren er naast de abt, Father Mikael, een diaken, zes andere jonge monniken tussen de 14 en 21 jaar oud en een tiental meisjes uit het dorp die als kerkkoor dagelijks in het klooster waren. Dit was onze grootste verrassing, dat een grote groep jonge mensen zich gemotiveerd weet voor een leven in het klooster. “Life in Yerevan is so superficial” zei Simon, 31 jaar oud, “Here I can be close to God every day”.

Een andere verrassing was dat Tatev, hoewel hoog in de bergen gelegen, veel bezoekers heeft. Dat komt door een kabelbaan die recent door een Armeense filantroop is gefinancierd. Zo komen er dagelijks honderden bezoekers het oude klooster bekijken en een kaarsje branden. Nu nog deels een ruïne, gaan de investeringen door, onder andere in de restoratie van de kloosterkerk en van de monnikencellen.

Het kloosterleven in Armenië is sterk aan het opleven. De 20e eeuw was een ramp voor Armenië. De genocide van 1915, het communistische regime daarna tot begin jaren 90 en een aantal verwoestende aardbevingen hadden het kloosterleven vrijwel geheel beëindigd. Nog maar acht jaar geleden begon Father Mikael in zijn eentje in Tatev met het vieren van de liturgie in de vervallen kloosterkerk. Nu is zijn klooster vol met monniken, pelgrims, koorzangeressen, ja zelfs Hollandse retraitanten. We merkten dat je over taalgrenzen heen met elkaar kunt bidden, elke dag uren lang.

Gezegend voelen we ons, dat we vijf dagen deelgenoot mochten zijn van het monnikenleven in het Tatev klooster. En ja, dat wakkert natuurlijk het verlangen aan om ook in ons land een nieuw kloosterleven te zien ontstaan, een nieuw elan. In Tatev hebben we gezien dat God slechts een enkeling nodig heeft die zichzelf opzij zet, om zulke dingen tot stand te brengen. Daarmee was het bezoek aan Tatev ook een appèl aan ons eigen hart. In hoeverre luisteren wij naar Gods stem die ons roept?

Wij zijn nog niet klaar met Tatev…

Ben Lamoree
ben@retraitecentrum.nl

Share Button