Jan Wolsheimer

Jan Wolsheimer nieuwe voorzitter bestuur De Spil

Met ingang van heden is Jan Wolsheimer de nieuwe bestuursvoorzitter van Retraitecentrum De Spil in Maarssen. Onder zijn leiding gaat De Spil o.a. op zoek naar een nieuw onderkomen.

Jan Wolsheimer is momenteel werkzaam als directeur van MissieNederland. Daarvoor was hij jarenlang voorganger van CAMA Parousia Woerden, een evangelische kerk. Daarnaast ontwikkelde hij diverse missionaire initiatieven in Woerden en Amsterdam. Tijdens zijn periode als voorganger raakte hij geboeid door de neomonastieke beweging en sloot hij zich aan bij de Northumbria Community.  Jan (48) is getrouwd met Lilian en vader van drie kinderen.

Voor De Spil, die ruim 25 jaar geleden werd opgericht door Victor van Heusden,  komt Jan op het goede moment. Gerard Kerkhof, vertrekkend interm- voorzitter: “Jan Wolsheimer is voor ons de juiste man op het juiste moment. Hij brengt een groot netwerk in. Dat is van belang voor het vinden van nieuwe huisvesting, maar ook voor de nieuwe positionering van De Spil“.

Share Button

Retraitecentrum De Spil op zoek naar nieuw onderkomen

Aanleiding

Retraitecentrum De Spil is op zoek naar nieuwe huisvesting. Het huidige onderkomen, Het Koetshuis van de Emmauüspriorij in Maarssen krijgt per 1 januari 2020 een andere bestemming. Nadat de zusters Kannunikessen van het Heilig Graf het klooster verlieten in september 2017 kwam er een einde aan de samenwerking met hen. We maken vanaf 2013 gebruik van Het Koetshuis. De huidige eigenaar [Meijer-Bergman BV] heeft nieuwe plannen voor het pand. De stichting is daarom op zoek naar een nieuwe plek om het werk te kunnen voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.  

Het werk van De Spil floreert. In 1995 begonnen we heel klein in Giessenburg in de Alblasserwaard. In 2018 waren er meer dan 380 gasten die een retraiteperiode van enkele dagen bij ons meemaakten. Er waren 1100 overnachtingen in het Koetshuis. 

Over De Spil

De Spil is een onafhankelijke stichting met een Christo-centrische grondslag. Het is ons doel om mensen een plek te bieden waar zij rust kunnen vinden in een omgeving die hen uitnodigt God te zoeken en zich op Hem te richten. Het hart van elke retraite zijn de getijdengebeden in de kleine kapel. Ochtend-, middag- en avondgebed geven structuur aan elke dag. Daarnaast is er de huiskamer waar samen wordt gegeten, gesproken, gelachen en gehuild, en af en toe een glas gedronken. De Spil is een plek tussen herberg en klooster. Een plek van ruimte en van gastvrijheid.

Het werk van De Spil wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers: retraitebegeleiders, gastheren en gastvrouwen, administrateurs, coördinatoren en bestuurders. Vrijwilligers bij De Spil zijn vrijwel zonder uitzondering ooit zelf diep geraakt tijdens een retraite in De Spil en geven hun tijd en talenten om datgene wat ze zelf hebben ontvangen ook voor anderen mogelijk te maken.

In Maarssen werkten we nauw samen met de zusters van de Emmaüspriorij en met de Raad van Kerken.

Meer informatie over De Spil: www.retraitecentrum.nl. Naast het retraiteprogramma vindt u er ook het jaarverslag.

Wat voor onderkomen zoeken wij?

 • Minimaal 15 slaapplaatsen voor gasten, bij voorkeur eenpersoonskamers (of met enkele tweepersoonskamers). De kamers hoeven niet groot te zijn; ensuite douche/toilet is niet noodzakelijk. Wastafel op de kamer is wenselijk.
 • Voldoende gezamenlijke sanitaire voorzieningen.
 • Een grote huiskamer met ruimte voor een zithoek en zitjes, een grote eettafel, een kleine bibliotheek en een schrijfplek.
 • Een ruime keuken waar voor minimaal 20 mensen kan worden gekookt.
 • Essentieel is een kapel. Dit hoeft geen ruimte te zijn die nu als zodanig wordt gebruikt, dat mag wel natuurlijk. De kapel mag ook buiten het pand gelegen zijn, bijvoorbeeld in de tuin.
 • Een terras, bij voorkeur op het zuiden.
 • Een kantoortje met ruimte voor minimaal twee werkplekken.
 • Een gespreksruimte
 • Een ruimte voor creatieve activiteiten (atelier)
 • Een omgeving waar in stilte en rust een wandeling gemaakt kan worden
 • Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer
 • Goede bereikbaarheid van winkels
 • Parkeerfaciliteiten

Op dit moment zijn al deze functies aanwezig in het Koetshuis in Maarssen op een oppervlak van in totaal 350 m2.

Onze ideeën over uitbreiding

Momenteel bestaat de dragende gemeenschap van vrijwilligers uit mensen die verspreid over het land wonen. Het is al lang de wens de mogelijkheid te hebben dat een kleine gemeenschap bij De Spil zou kunnen wonen.

 • Woonhuizen/ appartementen voor permanente bewoning door mensen uit de Spil gemeenschap die het werk mede helpen dragen
 • Minimaal 5 kamers, bij voorkeur enigszins afgescheiden van de gastenkamers, voor tijdelijke bewoning

De hoeveelheid m2 die hiervoor nodig is, is moeilijk te schatten en afhankelijk van wat de beschikbare bebouwing te bieden heeft.

De vraag naar retraites in De Spil is groot en neemt toe. Veel retraites zijn lang van tevoren volgeboekt. We zien daarom groeimogelijkheden naar bijvoorbeeld 20 kamers; essentieel is hierbij voor ons dat de intieme, huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven. We zijn een plek tussen herberg en klooster, geen conferentiecentrum. Stilte, rust en ruimte zijn essentiële elementen in het Spil- concept.

Indien bewoning mogelijk is en het werk blijft groeien is het werken met meerdere groepen wellicht een haalbaar toekomstperspectief. Het maximum is dan 30 kamers, 2 huiskamers en alle bijbehorende voorzieningen.

Samenwerking

Wij staan open voor de mogelijkheid om naast een andere (woon/geloofs) gemeenschap te werken en te leven op een locatie of in een pand dat voor hen te groot is geworden. In Maarssen is dit reeds het geval. Daarbij is het belangrijk dat het retraitecentrum een eigen, onafhankelijke opgang/toegang heeft waar de identiteit van De Spil al tot uitdrukking kan worden gebracht.

Wat wij te bieden hebben

Wij menen op een toegankelijke manier toegang te bieden tot Christelijke spiritualiteit. Een locatie die dat eveneens tot doel heeft, kunnen wij continuïteit bieden. We hebben een groeiend aantal gasten, een goed lopende organisatie, gedreven gepassioneerde vrijwilligers en door het hele land zijn groepen die zich verbonden weten met De Spil.

De Spil is een open, stabiele en groeiende gemeenschap, gericht op samenwerking, onderdeel van een groter netwerk en met een gewortelde spiritualiteit 25 jaar ervaring. Wij zijn toe aan een volgende stap en spreken daarover graag met u verder.

Namens alle medewerkers van De Spil,

Bestuur en coördinatieteam

Februari 2019

================================================================

Het zoekprofiel;

Samenvattend zoeken we dus een verblijfsaccommodatie met 15 à 20 slaapplaatsen, een gemeenschappelijke woonkamer en kapel, met mogelijkheid voor gedeeltelijke permanente bewoning.

Dat kan bijvoorbeeld een voormalig klooster zijn, maar ook een woon/zorgboerderij, een voormalig hotel, trainingscentrum of pastorie. (koop of huur)
De regio waarin we primair zoeken is de Randstad, ongeveer begrensd door de lijn Amersfoort, Tiel en Dordrecht.

Wij waarderen het als u met ons wilt meezoeken.
Suggesties zijn welkom bij de voorzitter van het bestuur;
Gerard Kerkhof.

gerard@retraitecentrum.nl

tel. 06-21807563

================================================================

Share Button

In memoriam: Victor van Heusden

Vandaag (11 november 2018) bereikte ons het droevige bericht dat onze ‘founding father’ Victor van Heusden is overleden. Victor (70) leed aan een slopende ziekte waarbij hij gelukkig nog lange tijd actief mocht zijn. In juni j.l. bezocht hij voor het laatst onze medewerkers-bijeenkomst. Wij zijn hem en zijn vrouw Tonny dankbaar voor de wijze waarop zij als pioniers retraitecentrum de Spil met passie en toewijding hebben vormgegeven.

Gedurende bijna 25 jaar lang was Victor, eerst als directeur en later als medewerker betrokken bij de Spil. Het begon allemaal met een ontmoeting met de Taizé gemeenschap die hij als Youth for Christ medewerker met jongeren bezocht. Daar ontdekte onze bevlogen grondlegger wat stilte de jongeren bracht. In alle eenvoud stelden zij hun boerderijtje in Giessenburg voor gasten beschikbaar. Hij bouwde een kapelletje in de tuin en vierde drie maal op een dag het getijdengebed. Door de jaren heen zijn vele gasten geraakt door zijn warme en gastvrije betrokkenheid.

Kenmerk van Victor was de vrolijke noot met een serieuze ondertoon. Victor heeft aan de wieg gestaan van wat nu de nieuwe monastieke beweging wordt genoemd. Hij proefde als het ware in een vroegtijdig stadium dat onze individualistische samenleving behoefte heeft aan gastvrije plekken waar ruimte is voor stilte en ontmoeting met jezelf en met God.

Wij zijn Victor en Tonny dankbaar voor de vele jaren van liefdevolle inzet en koesteren zijn nalatenschap. Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren. Wij bidden hen Gods vrede en troostvolle nabijheid toe.

Bestuur, medewerkers en coördinatieteam van de Spil.

Share Button

Bestuursleden voor de Spil gevraagd

Retraitecentrum De Spil zoekt nieuwe bestuursleden om krachtig de toekomst in te gaan.

Wie zijn we?

De Spil is een kleinschalig christelijk oecumenisch retraitecentrum, gevestigd in Maarssen. Het retraitecentrum wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers en twee coördinatoren. De Spil beschikt over een groot netwerk aan betrokkenen en is landelijk bekend.

Wat doen we?

De Spil vormt een gemeenschap “tussen herberg en klooster”, waar mensen terecht kunnen voor stilte, om op adem te komen, voor levensvragen of op zoek naar God. Het retraitecentrum heeft ruimte voor maximaal vijftien gasten. Zij maken gebruik van het aanbod van individuele – en groepsretraites. Door het jaar heen ontvangt de Spil ongeveer 750 gasten.

Wat zoeken we in onze nieuwe bestuursleden?

In juni 2018 is het voltallige bestuur, i.v.m. het aflopen van hun termijn, afgetreden. Een (interim) bestuur van drie betrokkenen uit de kern van de Spil is aangetreden als bestuur, met als eerste opdracht het bestuur uit te breiden met capabele bestuurders van buiten de Spil, die het gedachtegoed een warm hart toedragen en de ontwikkeling verder kunnen brengen. Het idee is dat zij elk aan de slag gaan met een specifiek aandachtsgebied.

De Spil wil een retraitecentrum blijven waar gasten zich welkom weten. Door de personele wisselingen in direct betrokkenen is er de behoefte om verschillende zaken te herijken en ervoor te zorgen dat de Spil een toekomstbestendige organisatie blijft. Concreet wil de Spil in elk geval aan de slag met drie thema’s: coördinatie & bestuur van de Spil, huisvesting en financiële gezondheid. Voor sollicitanten is meer informatie beschikbaar over de specifieke vraagstukken die spelen.

Het is wenselijk dat het nieuwe bestuur een visie ontwikkelt op de toekomst van de Spil en richting geeft aan de bovenstaande vraagstukken en daar concreet invulling aan geeft samen met de coördinatoren.

Algemeen profiel

 • De nieuwe bestuursleden zijn christelijk meelevend en hebben een duidelijke affiniteit met het gedachtegoed van retraites.
 • Bestuurlijke/ toezichthoudende ervaring in een van de onderstaande domeinen.
 • Strategisch werken en denken.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling.
 • Goed kunnen samenwerken.
 • Beschikt over een breed netwerk in (christelijk) Nederland.
 • Tijd en gelegenheid om de Spil in diverse projecten verder te brengen.
 • Uit het oogpunt van Gouvernance zijn bestuursleden geen vrijwilliger in de activiteiten van de Spil.

We maken graag een evenwichtige verdeling in de samenstelling, tussen mannen, vrouwen, leeftijd, ervaring en achtergrond.

Specifiek profiel Voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is een echte verbinder, maar ook een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In optreden bent u een teamplayer die de dialoog zoekt en gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend. U heeft een duidelijke drang om zaken verder te brengen.

 

Honorering

De bestuurlijke functies van de Spil zijn onbetaald.

 

Solliciteren;

Reacties door inzending van brief en CV aan; despil@retraitecentrum.nl.

Contactgegevens; nadere informatie kan worden ingewonnen bij de tijdelijk voorzitter; Gerard Kerkhof, tel 06-21807563.

Share Button

Digitale adventsretraite 2017

“Uit God geboren” is de titel van de adventsretraite 2017 van de jezuïeten. Je kunt je hier voor gratis opgeven via  www.ignatiaansbidden.org.

Je krijgt dan een dagelijkse e-mail met Bijbeltekst en gebedssuggesties,  geloofsimpulsen, citaten en tips over hoe te bidden. Hiermee kan je thuis bidden, in een kapel, in de trein, wachtend op de tram enz. Met één druk op de knop kan je teksten uitprinten.

De teksten zijn geschreven door pater Ben Frie sj: een mooie manier om je voor te bereiden op viering van de komst van Christus in deze wereld.

Je kan je ervaringen delen in de Spil (Koetshuis, Diependaalsedijk 17 Maarssen) op woensdagavond 29 november en 13 december van 19.30 – 21.00 uur.

We sluiten deze avonden af met een korte viering in onze kapel.
Aanmelden voor deze avonden kan door een mail te sturen naar marianne@retraitecentrum.nl.

Share Button

Driedaagse pelgrimage van 3 t/m 5 juni 2016

De Spil organiseert samen met Casella in Hilversum een Driedaagse pelgrimage, 2 dagen wandelen en 1 dag rust. Stilte en bezinning voor jonge zoekers tot 35 jaar.

Leeft in jou een verlangen om pelgrim te zijn? Een verlangen een paar dagen te wandelen met aandacht voor de natuur en voor alles wat in je leeft? Een verlangen naar God; om vanuit de bron in het ritme van je ziel je levensweg te gaan? De pelgrimage start om 8.30 uur in De Spil met ontbijt en ochtendgebed; daarna vertrek naar Casella. De route is ongeveer 20 km. In de namiddag kom je aan en je verblijft in Casella tot zondagmorgen. Dan vertrek je weer naar Maarssen en daar wordt de pelgrimage afgesloten met een maaltijd en avondgebed. Je krijgt een routebeschrijving mee en suggesties voor bezinning onderweg. Je wandelt in eigen tempo, alleen of zo je wilt smane met iemand anders.

Voor meer informatie en aanmelding zie de site van Casella.

Share Button

Inspiratiedag ‘Monastiek: anders missionair!?’

Wat kan de kerk van het klooster leren? In een tijd, waarin bestaande kerkvormen onder druk staan? In een tijd die tegelijkertijd uitdaagt om als discipelen van Jezus Christus in daden en woorden gestalte te geven aan de boodschap van het koninkrijk van God?

De inspiratiedag ‘Monastiek: anders missionair!?’ gaat in op deze vragen. Deze dag is er voor iedereen in de kerk – predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, pioniers en andere geïnteresseerden – die de betekenis van de monastieke traditie en levenswijze voor kerk en samenleving wil verkennen.

Inleiders op dit thema zijn Nikolaas Sintobin sj, jezuïet en internetpastor en onder andere bekend van het EO-programma ‘Op zoek naar God’, en Roy Searle, baptistenpredikant en één van de stichters van de Northumbria Community, een nieuwe monastieke gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er zijn talrijke workshops, onder andere rond thema’s als retraite (verzorgd door De Spil en Nijkleaster), getijdengebed, lectio divina, (post)moderne devotie en christelijke leefgemeenschappen.

De inspiratiedag vindt plaats op donderdag 18 februari 2016 in het Dominicanenklooster en in de Plantagekerk in Zwolle. Zie voor meer informatie en aanmelding voor deze dag: www.monastiekandersmissionair.nl

Deze inspiratiedag wordt georganiseerd door een interkerkelijke initiatiefgroep en ondersteund door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, Missionaire Gemeente Ontwikkeling van de Unie van Baptistengemeenten, de Theologische Universiteit Kampen/PEP, het Gronings Theologisch Studentendispuut Bonifatius en Missionair Werk en Kerkgroei/pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland.

Share Button

Pelgrimstochten.org is vernieuwd

De website www.pelgrimstochten.org is de plek waar extra informatie te vinden is over de pelgrimstochten van De Spil. Naast de informatie over het programma is er achtergrondinformatie over Willibrord en de Moderne Devotie bij de jaarlijkse pelgrimstochten. Verder zijn er pagina’s over de praktische kant van het wandelen, en blogs van pelgrims over hun ervaringen.

Voor meer informatie over de pelgrimstochten van De Spil: Ben Lamoree, ben@retraitecentrum.nl

Share Button

Handboek voor gebed

Binnenkort verschijnt het ‘Handboek voor gebed’. Alles over het gebed in één boek: informatie, bezinning en een uitnodiging om je gebedsleven te vernieuwen. Van de Joodse traditie tot christelijke oecumene, van (modern) klooster tot bedrijf, van oude en vertrouwde vormen tot creatief gebed, van de tijd van de Bijbel tot de eenentwintigste eeuw…

Het Handboek staat onder redactie van Jan Minderhoud, theoloog, actief in de gebedsbeweging en betrokken bij het pastoraat voor bevrijding en genezing. Aan dit boek is meegewerkt door twee medewerkers van De Spil: Marianne Groen, die een hoofdstuk schreef over het ‘meditatief gebed’, en Egbert van der Stouw, die een bijdrage leverde over het ‘getijdengebed 2.0’.

Het gebed is de adem van de kerk en van de wandel met God. Het is daarom een heel belangrijk onderwerp. Met dit boek kun je ontdekken hoe veelzijdig het gebed is. Het behandelt bijvoorbeeld het persoonlijke gebed, het samen bidden in en buiten de kerk, het bidden vanuit de Bijbel, het bidden met kinderen, hoe jongeren bidden, meditatief gebed, gebed in ministry, vasten en verootmoediging, etc. Door dit boek zul je het gebed nog meer waarderen en kun je leren van anderen. Ook kan het je inspireren je eigen gebedsleven te vernieuwen.

Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN 978 90 239 2865 2

Share Button

Start serie meditatieve ochtendwandelingen

Woon je in de buurt van Utrecht. Is Maarssen voor jou niet ver?
Wil je dit jaar meer tijd nemen voor jezelf, voor God en voor beweging?
Doe dan mee met de meditatieve ochtendwandelingen in De Spil.

We starten dit jaar met een serie van drie wandelingen rond het thema ‘Ik word gedragen

De mens kan veel, heel veel,
wat een mens niet kan,
is zichzelf dragen.
We worden gedragen.

Op woensdagochtend 28 januari, 11 februari en 25 februari wandelen vanuit De Spil in de omgeving. Onderweg staan we stil om korte teksten te lezen. Teksten die ons stil zetten bij onszelf. Teksten die ons helpen om de Eeuwige te zien in Zijn Schepping. Gaande weg maken we ruimte om iets te ontdekken van Gods weg met ons mensen en met alles wat loopt, kruipt, vliegt en groeit op de aarde.

We doen enkele kleine meditatieve oefeningen.

Kijk voor meer informatie bij themaretraites onder de betreffende data.

Share Button