Blog - Laatste Nieuws

Bestuursleden voor de Spil gevraagd

Retraitecentrum De Spil zoekt nieuwe bestuursleden om krachtig de toekomst in te gaan.

Wie zijn we?

De Spil is een kleinschalig christelijk oecumenisch retraitecentrum, gevestigd in Maarssen. Het retraitecentrum wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers en twee coördinatoren. De Spil beschikt over een groot netwerk aan betrokkenen en is landelijk bekend.

Wat doen we?

De Spil vormt een gemeenschap “tussen herberg en klooster”, waar mensen terecht kunnen voor stilte, om op adem te komen, voor levensvragen of op zoek naar God. Het retraitecentrum heeft ruimte voor maximaal vijftien gasten. Zij maken gebruik van het aanbod van individuele – en groepsretraites. Door het jaar heen ontvangt de Spil ongeveer 750 gasten.

Wat zoeken we in onze nieuwe bestuursleden?

In juni 2018 is het voltallige bestuur, i.v.m. het aflopen van hun termijn, afgetreden. Een (interim) bestuur van drie betrokkenen uit de kern van de Spil is aangetreden als bestuur, met als eerste opdracht het bestuur uit te breiden met capabele bestuurders van buiten de Spil, die het gedachtegoed een warm hart toedragen en de ontwikkeling verder kunnen brengen. Het idee is dat zij elk aan de slag gaan met een specifiek aandachtsgebied.

De Spil wil een retraitecentrum blijven waar gasten zich welkom weten. Door de personele wisselingen in direct betrokkenen is er de behoefte om verschillende zaken te herijken en ervoor te zorgen dat de Spil een toekomstbestendige organisatie blijft. Concreet wil de Spil in elk geval aan de slag met drie thema’s: coördinatie & bestuur van de Spil, huisvesting en financiële gezondheid. Voor sollicitanten is meer informatie beschikbaar over de specifieke vraagstukken die spelen.

Het is wenselijk dat het nieuwe bestuur een visie ontwikkelt op de toekomst van de Spil en richting geeft aan de bovenstaande vraagstukken en daar concreet invulling aan geeft samen met de coördinatoren.

Algemeen profiel

  • De nieuwe bestuursleden zijn christelijk meelevend en hebben een duidelijke affiniteit met het gedachtegoed van retraites.
  • Bestuurlijke/ toezichthoudende ervaring in een van de onderstaande domeinen.
  • Strategisch werken en denken.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling.
  • Goed kunnen samenwerken.
  • Beschikt over een breed netwerk in (christelijk) Nederland.
  • Tijd en gelegenheid om de Spil in diverse projecten verder te brengen.
  • Uit het oogpunt van Gouvernance zijn bestuursleden geen vrijwilliger in de activiteiten van de Spil.

We maken graag een evenwichtige verdeling in de samenstelling, tussen mannen, vrouwen, leeftijd, ervaring en achtergrond.

Specifiek profiel Voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is een echte verbinder, maar ook een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In optreden bent u een teamplayer die de dialoog zoekt en gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend. U heeft een duidelijke drang om zaken verder te brengen.

 

Honorering

De bestuurlijke functies van de Spil zijn onbetaald.

 

Solliciteren;

Reacties door inzending van brief en CV aan; despil@retraitecentrum.nl.

Contactgegevens; nadere informatie kan worden ingewonnen bij de tijdelijk voorzitter; Gerard Kerkhof, tel 06-21807563.

Share Button